Laser-patterned boron-doped diamond electrodes with precise control of sp2/sp3 carbon lateral distribution ODBORNÝ ČLÁNEK | Applied Surface Science

HiLASIÁNI Jan Hrabovský, Juraj Sládek, Martin Zukerstein a Nadezhda Bulgakova z oddělení Vědecké aplikace laserů (SLA) se podíleli na tvorbě nového odborného článku publikovaného v časopise Applied Surface Science.

Na studii na téma Laser-patterned boron-doped diamond electrodes with precise control of sp2/sp3 carbon lateral distribution spolupracovali s Michalem Zelenským, Janem Fischerem, Karolinou Schwarzovou-Peckovou a Martinem Veisem z Univerzity Kalovy, Andrew Taylorem z Fyzikálního ústavu AV ČR a Soumen Mandalem a Oliverem Williamsem z Cardiff University.

Přečtěte si celý článek.