Laserové technologie pro moderní sklářský průmysl

Náš kolega Petr Hauschwitz, vedoucí týmu laserového mikroobrábění, se ve středu 6.9. zúčastnil konference Sklářské stroje a kovy ve sklářských technologiích, která se konala na katedře Sklářských strojů a robotiky FS TUL. Ve své prezentaci na téma Laserové technologie pro moderní sklářský průmysl představil špičkové laserové technologie Centra HiLASE v oblasti opracování skla a transparentních dielektrik a jejich význam pro inovace ve sklářském průmyslu.

Hlavním Petrovým tématem bylo efektivní opracování a strukturování skla, včetně specifických postupů tvarování laserového svazku a využití Besselovských objektivů pro účinné řešení problémů spojených s tradičním mechanickým zpracováním skla. Dále se zaměřil na technologii multi-beam B-TGV a její aplikace. Velmi přínosné byly i konkrétní případové studie z různých hi-tech oblastí, včetně tvorby povrchových mikrostruktur pro zlepšení adheze mědi při výrobě kvantových čipů, gravírování pro lepší povrchovou drsnost a následné opracování, nebo výrobu mikrofluidních čipů a mikrostruktur do forem pro lisování přesných optických elementů.