Letní vědecké stáže 2020

V průběhu léta absolvovali vybraní účastníci předchozích ročníků Talentové akademie v Centru HiLASE letní vědecké stáže. Laserová centra HiLASE a ELI Beamlines každoročně oslovují nadané středoškoláky s možností zapojit se do programu Talentové akademie, v rámci kterého umožňují strávit tři intenzivní dny v laboratořích a s vědci spolupracovat na konkrétním úkolu. Nejlepším účastníkům Talentové akademie pak nabízejí navazující spolupráci ve formě letních stáží, během kterých se studenti zapojují do reálných projektů po boku vědců. Tímto unikátním způsobem se snaží vychovávat si další generaci vědců a spolupracovníků.

Daniela, Mariana, Markéta a Robert se v Centru HiLASE zapojili do týmů Martiny Řehákové (Technická podpora) a Jana Brajera (Průmyslové aplikace laserů). Výsledky své práce odprezentovali na konci srpna vedoucímu centra Tomáši Mockovi, mentorům i dalším členům našeho týmu.

A jakým tématům se věnovali?

  • Daniela Kropáčková: Zpracování a analýza korozivzdorné oceli AISI 304
  • Mariana Ochodková: Solidworks: příprava modelů laboratoře E4 včetně vybavení
  • Markéta Nečasová: Optické technologie opracování
  • Robert Horešovský: Solidworks: proudové simulace, příprava modelů mechanické dílny a jejího vybavení

Studenti se do práce vrhli s nadšením i usilím se novému naučit. Ceníme si však i práce mentorů, kteří neváhají mladým lidem věnovat svůj čas nad rámec svých povinností a předávat své znalosti. Finále letošního ročníku Talentové akademie proběhne na začátku října a my už se těšíme na spolupráci s dalšími stážisty v průběhu příštího léta.

Zajímají vás další fotky? Naleznete je na našem facebooku.