LIDT: nový nástroj pro průmysl

Určení prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold – LIDT) je zavedená metoda používaná k odhadu maximální dostupné energie nebo výkonu, který může určitá optická součástka zvládnout bez poškození.

Tato metoda byla původně vyvinuta především pro výrobce laserové optiky, avšak rostoucí trh s vysoce výkonnými lasery vyvolal potřebu přesných testovacích a měřicích nástrojů. Zejména v případě, že se objeví nový materiál nebo výrobní technologie, je nezbytné takovou součást otestovat z hlediska LIDT, aby bylo možné určit rozsah její použitelnosti. V důsledku toho je dnes metoda LIDT velmi dobře použitelná i v jiných oblastech, jako je strojírentsví nebo (mikro)obrábění. Metoda LIDT je ideální také pro různé druhy laserového řezání, vrtání nebo jiné způsoby úběru materiálu, což umožňuje správné nastavení podmínek zpracování a optimalizaci celého procesu.

Velmi dobrým příkladem použití LIDT v průmyslu je odstraňování ochranných povlaků z různých nástrojů. Pokud je třeba nástroj nabrousit, opravit nebo obnovit ochrannou vrstvu, je třeba stávající vrstvu odstranit. Standardní metody odstraňování jsou založeny na chemickém leptání, které je energeticky náročné a přináší značnou zátěž pro životní prostředí. Náhrada účinnou laserovou ablací by mohla zkrátit dobu odstraňování, snížit dopad na životní prostředí a snížit celkové náklady.

Aby byla zajištěna spolehlivost a přenositelnost výsledků LIDT mezi různými zkušebními zařízeními, byla metoda LIDT uznána Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v řadě norem ISO 21254. Podívejte se na certifikát naší LIDT laboratoře.

Více informací o aplikacích a výsledcích LIDT najdete v článku našeho kolegy Jana Vandy pro časopis AILU LASER USER MAGAZINE (ISSUE 100 SPRING 2021).