Merging of Bi-Modality of Ultrafast Laser Processing: Heating of Si/Au Nanocomposite Solutions with Controlled Chemical Content ODBORNÝ ČLÁNEK | Nanomaterials

HiLASIÁNI z oddělení Vědecké aplikace laserů (SLA), Yury V. Ryabchikov, Inam Mirza a Miroslava Flimelová, publikovali nový článek v odborném médiu Nanomaterials. Spolupracovali na něm s Antonínem Kanou z VŠCHT v Praze a Oleksandrem Romanyukem z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Výzkumný tým syntetizoval ultračisté nanokompozity s kontrolovatelnými plazmonickými vlastnostmi pomocí “zelené” pulzní laserové ablace. Účinnost jejich plazmonických vlastností byla vyladěna jejich chemickým složením studovaným metodou ICP-MS. Vytvořené křemíko-zlaté (Si-Au) nanokompozity odhalily perspektivy nejen v optickém biosenzorování patogenních mikroorganismů pomocí SERS, jak bylo ukázáno dříve, ale také v laserem indukované hypertermii, která může být slibná pro likvidaci těchto patogenů nebo nádorových buněk. Tento přístup založený na využití laseru je vhodný pro různé druhy polovodičových nanočástic s cílem zlepšit jejich výkon.

Celou studii s názvem Merging of Bi-Modality of Ultrafast Laser Processing: Heating of Si/Au Nanocomposite Solutions with Controlled Chemical Content si můžete přečíst ZDE.