Mezinárodní LIDT workshop

Ve dnech 5. a 6. prosince 2019 se v Centru HiLASE uskutečnil mezinárodní odborný workshop, jehož cílem bylo rozvíjet spolupráci v oblasti vývoje vysokoenergetických laserových systémů. Centrum HiLASE usiluje o zpřístupnění nejmodernějších laserových systémů do průmyslu. Workshop se specializoval na určování optického prahu poškození laserem, přinesl nové informace v oblastech diagnostiky a výroby odolných optických komponentů pro různé vlnové délky. Svoje poznatky si předali specialisté na laserovou technologii z celosvětově proslulých laserových center a firem zabývajících se vývojem laserových komponentů.