Michael Písařík na semináři „Výzvy a příležitosti pro české vědce a techniky při národní vesmírné misi“

HiLASIÁN Michael Písařík, vedoucí týmu Lasery pro zvláštní užití, se zúčastnil semináře „Výzvy a příležitosti pro české vědce a techniky při národní vesmírné misi“ na půdě horní komory Parlamentu ČR. Zastupoval zde Fyzikální ústav a Radu pro kosmické aktivity AV ČR s cílem obhajovat důležitost pilotovaných misí vzhledem k rostoucímu zájmu o Měsíc (v rámci řady misí jako Artemis, Lvice2 a LuGO) a s ním souvisejícímu vzniku vesmírné ekonomiky.

Seminář zaštiťoval Výbor pro záležitosti EU a jeho účastníci z akademické, univerzitní i soukromé sféry se shodli na tom, že výprava českého astronauta do vesmíru přináší jedinečné příležitosti pro českou vědu a průmysl. Právě ta byla předmětem diskuze v návaznosti na zařazení Aleše Svobody mezi astronauty European Space Agency (ESA) a nabídku příležitosti pilotovaného letu na Mezinárodní kosmickou stanici pro Českou republiku.

Pro Centrum HiLASE je výzkum laserů pro vesmírné aplikace zásadní strategickou oblastí pro nadcházející dekádu. Mezi tato využití patří například komunikace, navigace, prospekce povrchů, řízení vesmírného provozu, nebo i laserový pohon raket a vesmírných lodí. Tyto technologie totiž nabízejí vysokou přidanou hodnotu a jejich rozvoj je nejen v zájmu Akademie věd, Centra HiLASE a Fyzikálního ústavu, ale i celé České republiky.

Právě Měsíc je jedním z nejzásadnějších milníků pro všechny tyto aplikace,” dodává Michael Písařík.

Více o semináři se dozvíte v tiskové zprávě.