Modeling thermal response of Mo thin films upon single femtosecond laser irradiation: dynamics of film melting and substrate softening Odborný článek

V rámci přípravy své doktorské dizertační práce publikoval Kryštof Hlinomaz, spolu se svými kolegy z Centra HiLASE Yoannem Levym, Thibaultem J.-Y. Derrienem a Naděždou M. Bulgakovou, článek s titulem “Modeling thermal response of Mo thin films upon single femtosecond laser irradiation: dynamics of film melting and substrate softening” v časopise International Journal of Heat and Mass Transfer (Elsevier, IF 5.5).

V článku jsou prezentovány výsledky numerických simulací prahových hodnot plošné hustoty energie (fluence) femtosekundových pulzů pro poškození molybdenového filmu deponovaného na různých substrátech. Aplikace použitého modelu na různé substráty při různých tloušťkách Mo filmu ukazuje jak vliv výběru substrátu na poškození Mo filmu, tak závislost průběhu modifikací na tloušťce filmu.

Tato práce najde uplatnění při zvyšování přesnosti opracování tenkých kovových filmů velmi krátkými laserovými pulzy. Text článku lze nalézt zde.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');