Momentum-dependent intraband high harmonic generation in a photodoped indirect semiconductor Vědci z Univerzity Karlovy a Centra HiLASE publikovali v časopise Communications Physics

Výzkumný pracovník Centra HiLASE Thibault J.-Y. Derrien (vedoucí týmu Ultrafast Photonics) se podílel na studii Univerzity Karlovy na téma generace vyšších harmonických v křemíku, která byla publikována v časopise Communications Physics vydávaném nakladatelstvím Springer-Nature.

Spektroskopie vyšších harmonických ukázala, jakou roli hrají relaxační mechanismy elektronů a jak se mění dynamika laserem ovlivněných elektronů při změně parametrů ultrakrátkého laserového pulzu.

Uplatnění tohoto výzkumu lze vidět ve zvyšování účinnosti konverze frekvence záření, při navrhování nových optoelektronických součástek, či při vývoji přesných analytických nástrojů, mimo jiné pro reverzní inženýrství.

Celý článek