Generování superkontinua se spektrem širokým přes několik oktáv

Článek, jehož spoluautorem je náš kolega a expert na nelineární optiku, Ondřej Novák, byl nedávno publikován ve vědeckém časopise High Power Laser Science and Engineering.

Článek s titulem “Generování superkontinua se spektrem širokým přes několik oktáv využitím vysoko-energetické filamentace v krystalech YAG a ZnSe při čerpání femtosekundovým Cr:ZnSe laserem o vlnové délce 2,4 µm” představuje experimentální a numerickou studii vysokoenergetické filamentace ve střední infračervené oblasti spektra, která vede ke generování superkontinua přes několik oktáv. K čerpání byl použit Cr:ZnSe zesilovač erpovaných pulzů, který poskytuje pulzy o vlnové delce 2,4 µm a délce pulzu 250 fs. Generování superkontinua bylo demonstrováno jak pro anomální disperzi krystalu YAGu, tak normální disperzi polykrystalického ZnSe. Stabilní filament generující superkontinuum sahající od viditelné do střední infračervené oblasti spektra byl dosažen pro energii pulzu až 100 µJ v YAG krystalu dlouhém 6 mm. Pokud je nám známo, tak se v pevných látkách jedná o laserový filament se superkontinuem přes několik oktáv o největší energii, jaké kdy bylo dosaženo. V případě 6 mm dlouhého polykrystalického ZnSe bylo při energii čerpání do 15 µJ pozorována generace sudých harmonických, která je založena na náhodnému kvazi sfázování. Numerické simulace vykazují excelentní shodu s měřeným superkontinuem a generováním sudých harmonických. Simulace rovněž odhalují časový průběh filamentace a ukazují solitonům podobnou samokompresi pulzu v krystalu YAGu a rozšíření pulzu v ZnSe.

Celý článek si můžete přešíst zde.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');