Multioborová konference LASER63 úspěšně zakončena

Od středy 18. do pátku 20. října proběhla v Zámeckém hotelu Třešť každoroční multioborová konference LASER63. Centrum HiLASE (jakožto součást Fyzikálního ústavu AV ČR) je jedním z jejich pořadatelů, spolu s Ústavem přístrojové techniky a Ústavem fyziky plazmatu (TOPTEC) AV ČR.

V harmonogramu nesměly chybět přednášky od představitelů předních českých výzkumných institucí i firem, poster session, ani bohatý společenský program. Prostor byl i pro networking, navazování nových kontaktů a upevňování těch stávajících.

Za Centrum HiLASE přispěla přednáškou hned desítka speakerů z různých výzkumných oddělení:

  • Jan Vanda (vedoucí týmu LIDT) | LIDT laserových oken s AR vrstvami v oblasti 343 nm a ultrakrátkých pulzů
  • Inam Mirza (vedoucí týmu Pulsed Laser Deposition) | Picosecond pulsed laser deposition of MoS2 thin films
  • Petr Hauschwitz (vedoucí týmu LMM) | Inovace v laserovém nanostrukturování
  • Thibault Derrien (vedoucí týmu Ultrafast Photonics) | Quantum and classical simulations for femtosecond laser interaction with crystals in the regime of material and thin-film modification
  • Ondřej Stránský (Ph.D. student v LSP týmu)| Laser Shock Peening za neideálních podmínek: Experimentální analýza
  • Martin Smrž (vedoucí oddělení Vývoj pokročilých laserů) | Vývoj špičkových kW pulsních laserů pro průmysl a vědu
  • Jan Šmaus (specialista výrobní technologie LSP) | Ošetření heterogenních svarů pomocí technologie LSP zevnitř trubkových doměrků
  • Jan Hrabovský (Ph.D. student v týmu Pulsed Laser Deposition) | Laserem modifikované nedopované a Borem dopované diamantové elektrody s přesnou povrchovou laterální kontrolou distribuce SP2/SP3 uhlíku
  • Ondřej Denk (optický inženýr v týmu Vysokoenergetické deskové lasery) | Polarizační charakteristiky systému Bivoj
  • Tomáš Paliesek (Ph.D. student) | Tvarovanie zväzku v laserovom systéme Bivoj

Mimo to jednomu z konferenčních bloků předsedal vedoucí Centra HiLASE Tomáš Mocek. Řada HiLASIÁNŮ se navíc zúčastnila s příspěvkem pro poster session: Radek Pobořil, Jiří Mužík, Jaroslav Huynh, Martin Zuckerstein a Nitish Paul.

Na viděnou příští rok na multioborové konferenci LASER64!