Multisvazkové obrábění pomocí nové generace vysoce intenzivních laserových systémů Prezentace Dr. Danijely Rostohar na workshopu Laser Surface Texturing

Dne 19. května vystoupí naše kolegyně Danijela Rostohar s přednáškou na téma Multisvazkové obrábění pomocí nové generace vysoce intenzivních laserových systémů na workshopu Laser Surface Texturing pořádaném Asociací uživatelů průmyslových laserů – AILU. Prezentace proběhne v čase 12:30 – 12:50 prostřednictvím Zoom.

“Laserové texturování povrchů se uplatňuje ve stále větším počtu aplikací. Díky neustále se zdokonalujícím technologiím zpracování povrchů a zvyšující se rychlosti zpracování je použití laserového strukturování čím dál výhodnější.  Na tomto workshopu zástupci průmyslu představí  laserové a optické nástroje, které se používají k nanášení textur. Zástupci výzkumných organizací zase přiblíží své zkušenosti s tím jak urychlit proces a použít tyto postupy  na nové materiály a aplikace,” říká David Waugh, předseda workshopu.

Workshop poskytuje prostor pro sdílení nápadů a zkušeností, a to jak na osobní rovině, tak on-line (prostřednictvím služby Zoom), což umožňuje účast řady přednášejících z Evropy i vzdálenějších zemí.

“Nedávný posun ve vývoji vysoce intenzivních pevnolátkových diodově čerpaných laserů umožňuje nové úspěchy na poli laserového mikroobrábění.  Během přednášky získáte přehled o různých způsobech využití těchto laserových systémů pro velkoplošné strukturování povrchů. Zároveň se dostane i na ukázky a výsledky práce, kterých jsme dosáhli pomocí laserového systému PERLA,” říká Danijela Rostohar, manažerka strategického vývoje aplikací v Centru HiLASE.

Danijela získala doktorát v oboru laserové spektroskopie na Stockholmské univerzitě v roce 2003. Zaměřuje se na laserovou spektroskopii, laserové opracování povrchů a interakci laseru s hmotou pomocí rychlého a ultrarychlého laseru. Během své kariéry se podílela na vývoji a implementaci laserových řešení pro různé průmyslové aplikace. Je autorkou/spoluautorkou 50 článků v časopisech a konferenčních příspěvků s více než 390 citacemi. V současné době pracuje jako manažerka strategického vývoje aplikací v Centru HiLASE.

Centrum HiLASE se dlouhodobě zabývá laserovým mikroobráběním a opracováním povrchů. Od loňského roku jsme také držitelem rekordu v multisvazkovém laserovém nanostrukturování. Pro více informací nás prosím kontaktujte na solutions@hilase.cz.