Nadezhda Bulgakova na konferenci ICPEPA-12

Nadezhda Bulgakova, vedoucí oddělení Vědeckých aplikací laserů (SLA), se zúčastnila 12. Ročníku hybridní mezinárodní konference o foto-excitovaných procesech a aplikacích (ICPEPA-12), která se konala v Suzhou (Čína) ve dnech 18. až 22. září 2023.

Nadezhda Bulgakova na konferenci přispěla přednáškou na téma „Laser processing of bandgap materials in dual wavelength irradiation regimes: mechanisms and opportunities for efficient energy coupling “, na kterém spolupracovala s kolegy z oddělení SLA Vladimirem P. Zhukovem, Martinem Zukersteinem, Janem Hrabovským a Alexanderem V. Bulgakovem.

ICPEPA je soustředěna na široký okruh témat, od základních interakcí laseru s materiály, teorii a modelování, až po aplikace nanočástic, nanofotoniky a fotoexcitace. Konference si klade za cíl vytvořit atmosféru pro vědecké prezentace na špičkové úrovni a poskytnout příjemné prostředí pro neformální výměnu myšlenek.

Abstrakt přednášky
Systematické teoretické a experimentální studie byly provedeny za účelem prozkoumání excitace dvou typů materiálů se zakázaným pásem, dielektrika se širokým zakázaným pásem (sklo) a polovodiče (křemík), ultrakrátkými laserovými pulzy o dvou vlnových délkách. Oba režimy povrchového i objemového ozařování byly zkoumány pomocí dvou laserových paprsků o různých vlnových délkách působících současně a postupně, s proměnnou dobou separace mezi pulsy. V experimentech byly použity dva femtosekundové lasery, PHAROS z Light Conversion (Litva) a Astrella z Coherent na jejich základní a druhé harmonické frekvenci. Pro popis absorpce laserového světla na površích materiálů a v objemu za specifických experimentálních podmínek byly použity nejmodernější teoretické modely. Detaily modelů a výsledky modelování budou prezentovány po pečlivé analýze nelineárních efektů a dynamiky plazmatu s volnými elektrony, které jsou odpovědné za zvýšenou absorpci dvoubarevného laserového světla ve srovnání s monochromatickými laserovými pulzy. Experimentální a numerická data jsou v dobré shodě a ukazují, že bichromatické laserové světlo může být účinným nástrojem pro dosažení vysoce efektivního zpracování materiálu s lepší kontrolou ukládání energie do materiálů.

VÍCE INFORMACÍ o konferenci