Nový slibný aktivní materiál pro laserové oscilátory

Nový článek našeho kolegy Samuela Paula Davida ukazuje monoklinický krystal wolframanu zinečnatého dopovaný ionty ytterbia a lithia (Yb3+, Li+:ZnWO4) jako slibný aktivní materiál pro vlnovou délku 1,06 μm. Díky vysoké tepelné vlastnosti, nízké anizotropii tepelné roztažnosti a širokým absorpčním a emisním pásům je toto aktivní prostředí atraktivní jak pro laditelné lasery, tak pro lasery pracující v režimu synchronizace modů. Zkoumáním spektrálních vlastností bylo zjištěno, že absorpční a emisní pásy tohoto krystalu jsou širší při srovnání s ostatními yterbiem dopovanými wolframany. Článek dále popisuje laserovou činnost a její charakteristiky na vlnové délce 1,06 μm, kdy bylo dosaženo výkonu 2,9 W a diferenciální účinnosti 57,9 %.

Celý článek Monoclinic zinc monotungstate Yb3+,Li+:ZnWO4: Part II. Polarized spectroscopy and laser operation si v angličtině můžete přečíst v časopise Journal of Luminescence (sv. 231, str. 117811).

Scheme of the diode-pumped 1.8 at.% Yb3+,Li+:ZnWO4 laser: LD – laser diode, PM – pump mirror, OC – output coupler, RoC – radius of curvature.