Ocenění za mimořádný přínos od odborného média High Power Laser Science and Engineering

Tomáš Mocek (vedoucí Centra HiLASE) a Martin Smrž (vedoucí oddělení Vývoj pokročilých laserů – ALD) získali ocenění za mimořádný přínos odbornému časopisu High Power Laser Science and Engineering, který společně publikují Cambridge University Press a Chinese Laser Press.

Certifikát čestného uznání jim byl udělen za vynikající výsledky a významný přínos publikaci v jeho desetileté historii.

Děkujeme za toto ocenění a těšíme se na následující desetiletí vědecké spolupráce!