PATENT | Method for improving surface integrity of an additive manufactured mesoscopic gear, product thereof and device carrying out the method

HiLASIÁNI Sunil Pathak, Jan Brajer, Danijela Rostohar, Jagdeesh Radhakrishnan, Jan Kaufman, Marek Böhm, Ondřej Stránský a Sanin Zulić jsou autory nového patentu číslo LU502626B1. Ten byl udělen vládou Lucemburského vévodství (le gouvernement du grand-duché de luxembourg) ke dni 7. února 2024.

Patent se týká metody pro zlepšování integrity povrchu aditivně vyráběného mezoskopického ozubeného kola.

Více informací.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');