Pokročilé tvarování pulsů laseru Bivoj pro LSP experiment v rámci OPEN ACCESS

Na přelomu dubna a května skupina výzkumníků z Coventry University (Spojené království) společně s HiLASE LSP týmem, vedeným doktorem Brajerem, úspěšně demonstrovala LSP ovlivnění s různým tvarem laserových pulsů v čase. Experimenty byly provedeny v rámci projektu Open Access, konkrétně šlo o „Mechanismy prodloužení životnosti pomocí laserového vyklepávání povrchů materiálů“. Projekt započal 23. dubna a byl ukončen 3. května 2019. Celkem tedy byly poskytnuty dva týdny laserového času. Již zmíněné pokročilé tvarování pulsů bylo zrealizováno laserovým týmem Bivoje koordinovaným doktorem Divokým. Testováno bylo několik různých tvarů pulsů, jež zahrnovaly základní Gaussovský puls, Supergaussovský puls s délkou 6 až 14 ns a zdvojený Gaussovský puls s délkou jednotlivých pulsů 3 ns. Zkoumané materiály byly hliníkové slitiny a během experimentu bylo otestováno několik různých podmínek ovlivnění.

Aktuálně probíhá 2. výzva Centra HiLASE na Open Access v rámci projektu Teaming. Uzávěrka pro podání přihlášek je 31.5.2019. Více informací zde.