Prestižní stipendium pro Dr. Yuryho Ryabchikova

Dr. Yury Ryabchikov z Centra HiLASE získal prestižní individuální stipendium Marie Skłodowska-Curie v rámci programu Evropské komise Horizon 2020. Hlavním cílem jeho projektu s názvem „LAser DEvelopment of Nanotools for quantum based THERapy (LADENTHER)“ je prozkoumat laserem syntetizované vícesložkové nanočástice s novými vlastnostmi aktivovanými ultrarychlým středo-infračerveným laserem jako možnými činiteli pro biomedicínské aplikace.