Prezident litevské Akademie věd v Centru HiLASE

V pátek 28. dubna Centrum HiLASE navštívil prezident Litevské akademie věd, Juras Banys, spolu s kolegy a zástupci Akademie věd České republiky.

Tomáš Mocek, vedoucí Centra HiLASE návštěvu přivítal v lobby Centra a představil hlavní technologie, na které se zaměřuje. Následovala exkurze v čistých laboratořích, ve kterých je vyvíjen vysokoenergetický nanosekundový laserový systém BIVOJ. V neposlední řadě se ke skupině připojil také Jan Brajer, vedoucí oddělení průmyslové aplikace laserů, který je provedl experimentální halou pro Laser Shock Peening.

Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na spolupráci s litevskými akademickými i průmyslovými institucemi!