Laser Improved Novel Surface Engineering and Repair of Tools

V lednu 2023 odstartovalo Centrum HiLASE nový projekt “Laser Improved Novel Surface Engineering and Repair of Tools” zaměřený na ovlivnění tvrdých obráběcích materiálů s cílem zlepšení jejich užitných vlastností a prodloužení životnosti.

Jedná se o technologii laserového vyklepávání (Laser Shock Peening), která zabraňuje šíření trhlin laserového povrchového texturování a mimo jiné zefektivňuje proces chlazení nástrojů. Laserové zpracování bude vyvíjeno v kombinaci s PVD povlaky, které se na super tvrdé nástroje běžně aplikují. Bude zde uplatněna i technologie laserového čištění.

Součástí projektu je i paralelní vývoj zcela nového, účinnějšího typu PVD povlaku, který bude již optimalizován pro laserová zpracování. Celý vývoj bude podpořen pokročilými počítačovými simulacemi.

Výstupem projektu by měly být optimalizované škálovatelné výrobní postupy břitových destiček a vrtáků s pozitivní ekonomickou návratností.

Projekt je financován z programu Delta 2 Technologické agentury České republiky.
Číslo projektu: TM04000048

Partnery projektu jsou Ústav termomechaniky AV ČR, SHM a Instituto Senai de Inovacao. Ústav termomechaniky se zabývá studiem kapalin a pevných látek při tepelném nebo mechanickém zatížení a dalšími souvisejícími tématy. SHM se zaměřuje na vývoj PVD povlaků, které nabízí uživatelům. V neposlední řadě, Instituto Senai de Inovacao je brazilskou organizací podporující inovace v místním průmyslu.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');