Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností připravované pomocí magnetronové depozice TAČR | TREND

Centrum HiLASE je hrdým partnerem nového projektu “Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností připravované pomocí magnetronové depozice”.

Cílem projektu je rozvinout a implementovat do výrobní praxe všechny kroky nezbytné k přípravě tenzometrického senzoru pomocí moderních metod magnetronové depozice přímo na povrch jasně definovaného dílu. Takto připravený senzor vykazuje vysokou citlivost a dlouhou životnost. Nalezne uplatnění v robotice, v přesném obrábění a v dlouhodobém měření životnosti dílů. Tento tenzometr může být provozován i za vyšších teplot, které mohou dosahovat až 1000 °C.

V rámci dílčích cílů se projekt zaměří například na využití různých druhů základních materiálů (substrátů), optimalizaci adheze mezi bariérovou vrstvou a základním materiálem, výzkum a vývoj senzorické vrstvy s vysokou citlivostí a životností ale i na vývoj laserového strukturování pro přípravu senzorické měřící lamely bez porušení dielektrické vrstvy a základního materiálu a vývoj lokálních plazmatických metod pro přípravu kontaktů senzorické vrstvy. Výzkumné Centrum HiLASE se v projektu zaměří na přesnou a efektivní přípravu tenzometrické lamely.

Projekt má multidisciplinárnímu zaměření, kdy kombinuje dvě KET technologie, konkrétně se jedná o Pokročilé výrobní technologie a Pokročilé materiály a nanotechnologie.

Projekt naplňuje i znaky tzv. Zelené dohody pro Evropu, kdy využitím speciálních magnetronově deponovaných tenzometrických senzorů lze kontinuálně a stabilně měřit stabilitu namáhaných dílů větrných a vodních elektráren, což sníží nutnost odstávek a kontrol a zvýší produktivitu elektrárny a její bezpečnost. Tím technologie magnetronově deponovaných senzorů přispívá k dosažení klimaticky neutrálního stavu. Využitím laserové technologie na místo konvenčních chemických či mechanických procesů dochází k šetření životního prostředí v průběhu výroby senzorických lamel. Díky využití přesných a stabilních senzorů s vysokou životností a možností aplikace vysokých hodnot, které jsou nutností pro autonomní řízení nebo koncept digitálních dvojčat, naplňuje i znaky pro Průmysl 4.0.

Číslo projektu: FW06010462

Projekt je financován z programu TREND, Technologické agentury České republiky.

Partnery projektu jsou: Centrum HiLASE | Fyzikální ústav Akademie věd, HVM PLASMA, spol. s r.o., Masarykova univerzita v Brně (MUNI), Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');