Vývoj unikátního femtosekundového laserového zdroje | femtoLASER femtoLASER | TAČR

V lednu 2023 odstartovalo Centrum HiLASE (Fyzikální ústav AV ČR) projekt zaměřený na Vývoj unikátního femtosekundového laserového zdroje tzv. femtoLASER. Partnery projektu jsou OptiCE Photonics – hlavní řešitel, Centrum HiLASE CRYTUR a Lightigo.

Cílem projektu je výzkum a vývoj laserových zdrojů generujících ultrarychlé pulzy a přidružených optomechanických a elektronických modulů s inovativními parametry. Dále je to osvojení technologie ultrarychlých laserů, které významně přispěje k posílení technologické kapacity a vývojové a výrobní kapacity v České republice.

femtoLASER

Využití femtosekundového laseru v metodách analytické chemie při laserové ablaci materiálu je vhodnou alternativou ke standardním technikám rozvojové chemie. Techniky optické emisní spektroskopie a laserové spektrometrie nahrazují v mnoha aplikacích metody využívající kyselin a dalších chemikálií při přípravě vzorku. Spotřeba těchto látek pro jeden analytický přístroj je cca 1l denně (10 ml na vzorek, 100 vzorků za den). Technologie laserové ablace tuto nutnost úpravy vzorků nemá, analýzy probíhají pouze na vzorku samotném s využitím inetrních plynů nebo vakua. Vzhledem k instalované základně přístrojů ICP-MS/OES ve světě (statisíce) by nahrazení byť části z nich přineslo masivní úsporu chemických látek, které jsou pro takové analýzy nezbytné, nelze je nahradit a po provedení analýzy ani znovu využít.

Jedním z dílčích cílů projektu je tedy i fokus  na snížení odpadních látkek, které se pak likvidují jako velmi nebezpečný odpad a výrazně zatěžují životní prostředí jak při jejich vlastní výrobě, tak i v řetězci, určeném pro jejich likvidaci. Projekt si proto klade za cíl jejich postupné snižování a díky tomu pomoci naplnit cíl č. 5 Zelené dohody pro Evropu “Životní prostředí bez toxických látek díky ambicióznímu cíli nulového znečištění” eliminací analytických metod založených na používání toxických látek.

Hlavní cíl a dílčí cíle projektu jsou v přímém vztahu s Průmyslem 4.0, kde aplikačně jsou předmětné lasery s krátkými a ultrakrátkými pulsy nezbytným nástrojem při výrobě a kontrole  kvality v automobilovém průmyslu, především pak v elektromobilitě. Při samotném vývoji a výrobě těchto laserů jsou implementovány procesy Průmyslu 4.0.

Projekt je financován z programu TREND, Technologické agentury České republiky.
Číslo projektu: FW06010384

Partneři:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');