Workshop Fyzikálního ústavu a Škoda Auto v Centru HiLASE

Ve středu 29. června Centrum HiLASE přivítalo návštěvu ze Škoda Auto na společný workshop organizovaný za pomoci Středočeského inovačního centra.

Škoda auto v HiLASE

Workshop začal krátkou exkurzí Centra HiLASE. Vedoucí týmu mikroobrábění a postdoktorand Petr Hauschwitz skupinu uvítal v lobby a krátce představil historii i současné priority a zaměření centra. Poté se prohlídky ujal Ph. D. student z Laser Shock Peening (LSP) skupiny Sanin Zulic, který připravil exkurzi do experimentální haly LSP doplněnou o přednášku na toto téma. Následovala prezentace InnoTeamu společnosti Škoda Auto.

Po krátké pauze na občerstvení a diskuzi následovalo několik prezentací technologií vyvíjených Fyzikálním Ústavem AVČR (jehož je Centrum HiLASE součástí). Témata, která si vybrali návštěvníci ze Škoda Auto, byla následující:

  • Slitiny s tvarovou pamětí (prezentoval Ing. Luděk Heller, Ph.D.),
  • Plazmové technologie pro přípravu tenkovrstvých katalyzátorů (představil Mgr. Martin Čada, Ph.D.),
  • Vývoj baterií (popsal Ing. Jiří Červenka, Ph.D.),
  • 3D tisk a analýza kvality světlometů (hovořil Ing. Tomáš Jetmar).

Na závěr workshopu měli účastníci příležitost se zúčastnit krátké exkurze v sousedícím laserovém centru, ELI Beamlines.

Akce se ukázala jako velmi přínosná jak pro Fyzikální ústav, tak pro Škodu Auto. Těšíme se na další spolupráci!