Stereoselective Cyclopropanation of Boron Dipyrromethene (BODIPY) Derivatives by an Organocascade Reaction Paper

Náš kolega Jan Hrabovsky je spoluautorem článku Stereoselective Cyclopropanation of Boron Dipyrromethene (BODIPY) Derivatives by an Organocascade Reaction publikovaném nedávno v odborném časopise Advanced Synthesis & Catalysis.


Více informací.