Superhydrofóbní povrch s mikrohroty vytvořenými ultrakrátkým laserovým systémem

Článek našeho kolegy, dr. Radhakrishana Jagdheeshe byl nedávno publikován v uznávaném vědeckém časopise Surface Engineering.

Dr. Jagdheesh se zabýval vývojem samouspořádané struktury ve formě mikrohrotů vytvořených pikosekundovým laserovým systémem na nerezové oceli. Larsem vytvořené struktury byly podrobeny nízkoteplotnímu žíhání za účelem chemické modifikace povrchu vedoucí k redukci povrchové energie oxidů kovů, které vznikly v důsledku laserového opracování. Hierarchické struktury (mikro + nano) vytvořené s plošnou hustotou energie 1.3 J/cm2 vedly ke vzniku superhydrofóbního povrchu s vysokým kontaktním úhlem kolem 158 ± 3 ° a nízkou hysterezí <5°.

Více informací zde.