Teorie vědců z Centra HiLASE pomáhá vyvíjet nové mikroskopy

Teorie plazmonových polaritonů ve ztrátových materiálech, kterou publikoval náš kolega Thibault Derrien, se ukázala jako užitečná pro vývoj nových mikroskopů! Tento nový úspěch ukazuje, jak důležité je rozvíjet základní teorii, která umožní nové inovace, tentokrát propojením základních poznatků s inovacemi v oblasti nanofotoniky.

V roce 2016 publikoval Thibault Derrien společně s J. Krügerem a J. Bonsem z BAM v Berlíně studii Properties of surface plasmon polaritons on lossy materials: lifetimes, periods and excitation conditions. Zcela nedávno pak byla mezinárodním týmem vědců publikována nová studie na téma  Propagation of Visible Light in Nanostructured Niobium Stripes Embedded in a Dielectric Polymer. V této studii autoři vyvinuli Ramanův mikroskop využívající materiál, který by podle studie T. Derriena a kol. měl podporovat plazmonové polaritony, zatímco zavedené teorie to odmítaly.

Tato realizace otevírá druhou oblast využití “rozšířené plasmonické” teorie, která již prokázala své využití při zvyšování pravidelnosti světlem indukovaných nanostruktur, což je práce, která přinesla nejen Top1% vysoce citovanou publikaci v Scientific Reports, ale i  evropský patent na potahování kovů využívajících vysoce pravidelné nanostruktury.