Potenciál diodově čerpaného kryogenního laseru Yb: Lu3Al5O12 v kontinuálním a pulzním režimu

Díky kryogennímu chlazení se u pevnolátkových laserů daří překonávat výkonová omezení a současně zvyšovat jejich účinnost při zachování vynikající kvality výstupního laserového svazku. Centrum HiLASE systematicky zkoumá laserovou činnost různých materiálů při kryogenních teplotách.

Samuel Paul David, Venkatesan Jambunathan a Fangxin Yue z Centra HiLASE zkoumali kryogenní laser Yb:Lu3Al5O12 čerpaný laserovou diodou stabilizovanou objemovou mřížkou na vlnové délce 968,7 nm. Za daných experimentálních podmínek zjistili, že optimální provozní teplota laseru je 140 K s diferenciální účinností sedmkrát lepší než u laseru provozovaného při 240 K.

Jejich další výsledky naleznete v článku Diode pumped cryogenic Yb:Lu3Al5O12 laser in continuous-wave and pulsed regime otištěném prestižním vědeckým časopisem Optics & Laser Technology.

Experimental setup for diode pumped 15% Yb:LuAG cryogenic laser.