Thibault Derrien spolupředsedal sedmému ročníku workshopu uživatelů IT4I

Dr. Thibault J.-Y. Derrien, vedoucí výpočetní skupiny Ultrafast Photonics v Centru HiLASE, se zúčastnil sedmého ročníku setkání uživatelů superpočítačů IT4I. To bylo skvělou příležitostí k setkání pro experty z výpočetních skupin ÚOCHB, Fyzikálního ústavu, CEITEC Brno, CATRIN Olomouc, Ústav fyziky plazmatu, ELI Beamlines, IT4I a dalších.

Dr. Derrien zde přednesl ústní prezentaci nazvanou „Benchmark of time-dependent density functional theory simulations on a variety of European CPU-based supercomputers“. Představil souhrn předpovědí získaných pomocí kvantových simulací (časově závislá teorie funkcionálních funkcí hustoty, TDDFT) spolu s přehledem vysoce výkonných výpočtových analýz shromážděných od roku 2016 na různých superpočítačích Top500.org s CPU.

Byl také předsedou jednání Rady uživatelů, uvádějíc úterní prezentace v rámci tohoto bodu programu.