TOP 15 odborných publikací vědců Centra HiLASE

V Centru HiLASE vyvíjíme novou generaci vysoce výkonných diodově čerpaných pevnolátkových laserů, a zároveň využíváme našich vědeckých poznatků pro vývoj špičkových laserových aplikací a technologií pro průmysl. Díky tomu vědecké příspěvky našich kolegů pokrývají široké spektrum témat, od laserového strukturování povrchů, přes metody pro tvorbu nanomateriálů až po nové poznatky o kryogenně chlazených a tenkodiskových laserech.

Připravili jsme pro vás přehled 15 našich nejzajímavějších odborných publikací. Na webu Fyzikálního ústavu AVČR navíc najdete všechny naše odborné články přehledně a pohromadě.

Pěkné čtení!