Rychlá výroba superhydrofobních povrchů díky multisvazkovému nanostrukturování s 40 401 svazkem ODBORNÝ ČLÁNEK

Tým našich vědců společně s odborníky ze společnosti HOLO/OR objevil způsob jak efektivně nanostrukturovat velkou plochu pomocí pouhých několika laserových pulzů. Úspěšný experiment přinesl také nový rekord v multisvazkovém laserovém nanostrukturování, s ohledem na počet laserových svazků současně modifikujících povrch materiálu.

40401 beams

Vědci představili unikátní kombinaci vysokoenergetického ultrakrátkého pulzního laserového systému dodávajícího až 20 mJ při vlnové délce 1030 nm za 1,7 ps a nového difrakčního děliče svazku (Diffractive Laser Induced Texturing, DLITe), který je schopen vytvořit 201 × 201 sub-svazků o průměru 5 µm na čtvercové ploše 1 mm².

Souběžné nanostrukturování pomocí 40 401 sub-svazku vedlo k vytvoření matice mikrospotů pokrytých nanodrážkami a vlnovkami s periodicitou pod 470 nm, resp. 720 nm. Zpracovaná plocha vykazovala hydrofobní až superhydrofobní vlastnosti s maximálním kontaktním úhlem 153◦.

Tento úspěch poprvé umožňuje průmyslovou adaptaci laserového nanostrukturování jako inovativní metody pro rychlou a ekonomickou výrobu superhydrofobních povrchů ve větším měřítku.

Chcete se dozvědět víc? Celý článek najdete v odborném časopise MDPI: Nanomaterials.

Bližší informace najdete také v tiskové zprávě.