LSP technologie může pomoci při zvýšení životnosti jaderných reaktorů

Aplikačnímu týmu Centra HiLASE se podařilo úspěšně aplikovat technologii laserového naklepávání na austenitickou ocel 08CH18N10T, která se používá k výrobě jaderných reaktorů. Tato ocelová slitina je náchylná na korozní praskání, což je jev, při kterém součást selže (praskne) vlivem kombinace agresivního prostředí, oslabeného materiálu a tažných napětí, které se do materiálu dostaly během výrobního procesu. Vzorky byly po ovlivnění otestovány na únavu (3-bodový zátěžový test). Díky nově vloženým zbytkovým tlakovým napětím došlo ke zlepšení únavové životnosti materiálu a to pro celý rozsah zátěžových napětí. Konkrétně pak 17% zlepšení pro nejvyšší cyklickou zátěž a 66% zlepšení pro nejnižší zátěž.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');