Prestižní stipendium pro Dr. Yuryho Ryabchykova

Dr. Yury Ryabchikov z Centra HiLASE získal prestižní individuální stipendium Marie Skłodowska-Curie v rámci programu Evropské komise Horizon 2020. Hlavním cílem jeho projektu s názvem „LAser DEvelopment of Nanotools for quantum based THERapy (LADENTHER)“ je prozkoumat laserem syntetizované vícesložkové nanočástice s novými vlastnostmi aktivovanými ultrarychlým středo-infračerveným laserem jako možnými činiteli pro biomedicínské aplikace.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');