Lasery jako vesmírný pohon a k odstraňování kosmického odpadu

Na přelomu října a listopadu (24. 10. – 7.11. 2019) v Centru HiLASE proběhla na tenkodiskovém laserovém systému Perla B další série experimentů v rámci Open Access, což je platforma zpřístupňující laserové systémy Centra HiLASE externím uživatelům. Tentokrát byly experimenty cíleny na studii optimalizace a efektivity přenosu hybnosti na různé materiály ve vakuu skrze opakované pulsní laserové ozáření. Experiment ukázal, jak by mohly být v budoucnu lasery využity pro pohánění vesmírných plavidel nebo k odstraňování kosmického odpadu. Ozáření malých kusů odpadu (<10 cm) pulsním laserem se jeví jako slibná metoda pro jejich odstranění tak, že jsou zpomaleny laserovou ablací. Toto zpomalení by vedlo ke změně jejich oběžné dráhy, dokud by znovu nevnikly do atmosféry, kde by shořely.

Dr. Séverine A.E. BOYER (CNRS, MINES ParisTech PSL – Francie ; Hlavní vedoucí projektu), Dr. Gilles TAHAN (CNES, postdoktorand MINES ParisTech PSL – Francie) s týmem Centra HiLASE (Dr. Yoann LEVY, Dr. Michal CHYLA, Bc. Martin CIMRMAN, Prof. Alexander BULGAKOV a Dr. Antonio LUCIANETTI) připravili a provedli tuto sérii experimentů s implikacemi v poli Vesmírných pohonů a odstraňování vesmírného odpadu. Do experimentů se také aktivně zapojili Prof. Michel ARRIGONI (ENSTA Bretagne – Francie) a Dr. Jiří PACHMAN (Univerzita Pardubice- Česká Republika.

Další podrobnosti najdete níže v sekci ke stažení.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');