Využití systému PERLA B pro generaci kontinuálního zdroje alfa částic z proton-boronové fúze

Centrum HiLASE a sousedící ELI Beamlines Facility dosáhly společného úspěchu. V experimentu publikovaném v časopise Communications Physics bylo dosaženo světového prvenství ve využití stolního 10GW laseru (PERLA B) ke generaci de facto kontinuálního zdroje alfa částic z proton-boronové fúze.

Experiment využíval fúzi protonů a boru v terčích CN-BN k získání vysokoenergetických svazků částic alfa (až 5 MeV). Generované částice alfa jsou charakterizovány z hlediska energie, fluxu a úhlového rozložení pomocí polovodičových detektorů jaderných stop, přičemž se prokazuje flux ~105 částic za sekundu při 10 Hz a ~106 za sekundu při 1 kHz.

Díky těmto výsledkům by laserový systém PERLA B mohl nalézt uplatnění v oblasti řízené jaderné fúze, radiobiologii či léčbě rakoviny.

Početný tým autorů a spoluautorů, kteří se podíleli na tomto průlomovém výsledku, zahrnuje HiLASIÁNY Yoanna Levyho, Jaroslava Huynha, Martina Cimrmana, Antonia Lucianetti a Tomáše Mocka a také Valerii Istokskaie, Marca Toscu, Lorenza Giuffrida, Jana Psikala, Filipa Grepla, Vasiliki Kantarelou, Stanislava Stančíka, Arseniosu Hadjikyriacou a Daniele Margarone z ELI Beamlines Facility, The Extreme Light Infrastructure ERIC.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');