V Centru HiLASE rozvíjíme spolupráci s českým průmyslem

Dne 18.6.2019 proběhl ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou a výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT první kulatý stůl se zástupci českých podniků. Ústředním tématem bylo opracování tvrdých materiálů laserem. Workshop se zaměřil zejména na trendy a výzvy v oblastech mikroobrábění a LSP (unikátní zpracování cyklicky namáhaných součástí). Hlavním cílem workshopu bylo dále rozvíjet spolupráci mezi výzkumným sektorem a průmyslem, dále pak hledat možnosti pro realizaci společných projektů.

Program workshopu ke stažení

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');