Vědci ze skupiny Vědeckých laserových aplikací (SLA) se zúčastnili konference Laser Precision Microfabrication (LPM) 2023

Od 13. do 16. června 2023 se vědečtí pracovníci Thibault J.-Y. Derrien, Oleksander Gatsa a Yoann Levy ze skupiny SLA (HiLASE) zúčastnili 24. mezinárodní konference Laser Precision Micromachining (LPM), která se konala v japonském Hirosaki.

sla japan2
Nejnovější výsledky získané v rámci projektu BIATRI (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445) byly prezentovány ve 3 ústních prezentacích: (i) modelování excitace křemíku ultrakrátkým laserovým ozářením založené na metodě TDDFT, (ii) poškození a ablace zlata ve vodě způsobené ultrakrátkým laserovým pulzem, (iii) vytváření pravidelné textury na povrchu křemíku laserem indukovanými periodickými povrchovými strukturami.

Konference je zaměřena na výměnu poznatků o nejnovějších pokrocích v aplikacích laserů vyžadujících přesnost a s tím souvisejících základních aspektech interakce laseru s hmotou. Celkově bylo zastoupeno 19 zemí s více než 200 příspěvky, včetně 3 z České republiky.

SLA Japan