Postdoktorand

Chtěl bys být součástí fascinujícího světa vědeckovýzkumných institucí? Zajímáš se o téma laserové syntézy nanomateriálů? Máš rád každodenní komunikaci s kolegy? Dokážeš si svou práci zorganizovat a stanovit priority? Možná to budeš právě ty, kdo rozšíří naše oddělení Vědeckých laserových aplikací!

Více informací o pozici najdeš v anglické sekci Join Us – Vacant positions