Výroční členská schůze klastru Czechimplant

Ve středu 13. března se v Centru HiLASE uskutečnila Výroční členská schůze klastru Czechimplant.

Během prvního bloku se setkání zabývalo výsledky za rok 2023 a plány do nového kalendářního roku, volbou člena předsednictva i možnostmi zapojení do projektů.

Po následné diskuzi Martina Řeháková a Sanin Zulić, představitelé týmu business development Centra HiLASE, představili možnosti spolupráci v rámci VaV projektů a transferu technologií. Petr Hauschwitz účastníky schůze seznámil s laserovými technologiemi pro biotech a představil dosavadní výsledky funkčního strukturování pro bio aplikace. Dále informoval o možnostech spolupráce na projektech zaměřených na antibakteriální povrchy na kovech a plastech. Po jeho přednášce se Jan Kaufman věnoval představení technologie Laser Shock Peening. Účastníci také měli příležitost navštívit experimentální haly Centra zaměřených na Laser Shock Peening a Laser Micromachining. Před závěrem schůze rovněž navštívili prostory sousedícího Inovačního centra Brain4Industry.