Vysoce kvalitní mikrovrtání transparentních materiálů Vodní laserové vrtání | úspěch

Vysoce kvalitní mikrovrtání transparentních materiálů je velice důležité pro mnoho technologických a vědeckých aplikací. Konvenční mechanické metody narážejí na několik limitů včetně nízké přesnosti a častých trhlin, a také mohou vyžadovat následné ultrazvukové nebo chemické zpracování. Jednokroková, rychlá a pohodlná metoda je tedy v této oblasti velmi výhodná. Trojrozměrné mikrostrukturování objemových transparentních materiálů pomocí ultrakrátkých laserových pulzů je jednoduchá a široce používaná metoda a nachází uplatnění v mnoha vědeckých oblastech, jako jsou mikrofluidní zařízení, výroba optických vlnovodů, fotopolymizace a nebo také trojrozměrné vrtání.

microdrilling

Dr. Martin Zukerstein a Dr. Inam Mirza z Oddělení vědeckých aplikací laserů Centra HiLASE provedli vodní laserové vrtání otvorů o průměru 200 μm  do ~ 1 mm širokých substrátů z taveného křemene pomocí infračervených pikosekundových laserových pulzů. Vytvořené otvory vykazují velmi nízké štěpení a minimální počet mikrotrhlin kolem okrajů s prakticky stejným vstupním a výstupním průměrem.

Práce na výrobě mikrootvorů byla provedena ve spolupráci s vědeckou skupinou Fyzikálního ústavu AV ČR, Materiály pro nanosystémy a biorozhraní pod vedením Dr. Vincenta Morteta z Oddělení funkčních materiálů (Sekce fyziky kondenzovaných látek) pro výrobu elektricky vodivých kovových kanálů ve skle a jejich aplikací při vývoji elektrochemických senzorů v rámci projektu SENZORVIR (TACR/MVCR/VI04000090).

Více o Oddělení vědeckých aplikací laserů naleznete ZDE.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');