Výzva k předkládání žádostí o postdoktorská stipendia Physics for Future otevřena!

Ke dni 1. září byla otevřena výzva k podání žádostí o postdoktorská stipendia v rámci prestižního grantu Physics for Future. Ten je součástí evropského Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND a Fyzikálnímu ústavu AV ČR, do něhož patří Centrum HiLASE, se jej podařilo obdržet v loňském roce.

Ucházet se můžete o 30 dvouletých stáží napříč Fyzikálním ústavem a Centrem HiLASE (případně i ELI Beamlines), a to do uzávěrky stanovené na 10. listopadu 2023. Výsledky pak budou vyhlášeny v průběhu března a dubna 2024.

Stáže jsou nabízeny ve třech oblastech:

  • Materiály pro společnost
  • Hmota v extrémních podmínkách
  • Nově vznikající nástroje

Právě tento program je pro vás ten pravý, pokud jste nadaným vědcem či vědkyní s méně než osmiletou zkušeností po získání PhD a v posledních 3 letech jste strávili více než 2 roky mimo Českou republiku.

Podejte svou přihlášku!