Wide spectral range optical characterization of yttrium aluminum garnet (YAG) single crystal by the universal dispersion model Odborný článek

Náš kolega Mihai-George Mureșan je spoluautorem článku Wide spectral range optical characterization of yttrium aluminum garnet (YAG) single crystal by the universal dispersion model uveřejněném nedávno v odborném časopise Optical Materials Express (Optica Publishing Group).

Jen těžko můžeme mluvit o moderních laserech, aniž bychom se zamysleli nad aktivním laserovým prostředím a jeho významem. Nejoblíbenějším aktivním prostředím pro pevnolátkové lasery je YAG (yttrium aluminium garnet) v krystalické nebo keramické (amorfní) formě, který je dopován ruznými materiály.

Proto je nesmírně důležité pochopit jeho optické vlastnosti v nedopované formě a zároveň rozšířit tyto znalosti o různé příspěvky vybraných dopantů. Z tohoto důvodu dáváme k dispozici nejnovější poznatky o opticky charakterizovaném YAG monokrystalu. Tato práce byla provedena pomocí unikátního disperzního modelu v širokém spektrálním rozsahu a při pokojové teplotě.

Přečtěte si celý článek.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');