Zástupci Danube konference navštívili Centrum HiLASE

Ve dnech 30. – 31. 10. 2019 se v Praze konal již 10. ročník Danube Academies Conference, pořádané Akademií věd ČR, pod patronátem Tomáše Petříčka, ministra zahraničních věcí ČR. Zástupci z řad moderní diplomacie a vědců navštívili laserová centra HiLASE a ELI Beamlines. Projektový tým se zabývá dopadem výzkumu, vývoje společnosti a životního prostředí, včetně pozitivního vlivu významných infrastruktur na životního prostředí.