Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Díky Teamingu je HiLASE o krok blíže k Centru Excelence

Díky Teamingu je HiLASE o krok blíže k Centru Excelence

Bedrich Rus.John Collier.Tomas Mocek

Členové projektového týmu při prohlídce jedné z laboratoří CLF – STFC (zleva: Bedřich Rus, FZÚ AV ČR; John Collier, Ředitel CLF, Tomáš Mocek, FZÚ AV ČR), (Foto: STFC)

Laserové centrum HiLASE (projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. se sídlem v Dolních Břežanech) uspělo s návrhem strategického partnerství s renomovanou britskou výzkumnou organizací Science and Technology Facilities Council (STFC) v historicky první výzvě aktivity Teaming evropského programu Horizon 2020. V rámci České republiky budou v první fázi podpořeny pouze 3 projekty. Celkově uspělo na evropské úrovni 31 ze 169 projektů.

Aktivita Teaming je zcela novou iniciativou EU v rámci programu Horizon 2020. Hlavním cílem Teamingu je přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a k překonání rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu. Základem Teamingu je dlouhodobé a oboustranně přínosné partnerství mezi prestižními výzkumnými institucemi z vyspělých regionů a partnerskými institucemi z regionů s nižším výkonem v oblasti VaV, které mají prokazatelný potenciál dalšího rozvoje s dopadem na konkurenceschopnost celého regionu. Teaming je realizován ve dvou etapách, jejichž výstupem bude zcela nové, popř. významně upgradované Centrum Excelence.

Projekty vybrané pro 1. etapu získaly grant v max. výši 500 tis. €. Tyto finanční prostředky jsou alokovány na zpracování komplexního Business plánu s cílem vytvoření/upgradu Centra Excelence v 2. etapě. Business plán musí být založen na jasné vizi, dlouhodobé strategii, spolupráci s regionálními autoritami, provázanosti na inovační strategii regionu i celé ČR.

Profesor Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu, uvedl: „Velmi nás těší, že jsme byli vybráni v první etapě financování. Umožní nám to vypracovat kvalitní business plán pro implementaci našeho projektu a máme tak úžasnou příležitost učinit z HiLASE Centrum Excelence na světové úrovni. Opravdu se velmi těšíme na spolupráci, která nás s našimi partnery z STFC v nadcházejících měsících čeká.“

Central Laser Facility, CLF (STFC), je světovým lídrem ve vývoji laserových technologií příští generace, které jsou založeny na diodovém čerpání, což je také klíčový prvek společného projektu. Tato technologie umožňuje laserům fungovat s vysokou energií v pulzu a zároveň s vysokou opakovací frekvencí, tedy s velkým počtem pulzů, které je laser schopen emitovat za jednu sekundu. Centrum HiLASE již nyní úzce spolupracuje s odborníky z STFC, kteří se řadí k předním světovým vědcům v tomto perspektivním oboru.

Profesor John Collier, ředitel CLF (STFC), poznamenal: „Je pro nás skvělou zprávou, že náš návrh projektu do první fáze aktivity Teaming byl úspěšný. CLF a Fyzikální ústav v Praze spolupracují již řadu let. Jsme partnery v mnoha oblastech vývoje laserů a naši vědci mají za sebou mnoho úspěšných společných experimentů. Gratuluji projektovému týmu a těším se na další prohloubení naší spolupráce.

Na základě předložených business plánů rozhodne příští rok EK o projektech, které postoupí do 2. fáze a získají tak další finanční podporu v max. výši 20 mil. € po dobu 5 let na implementaci navrženého detailního plánu rozvoje.

Tomáš Mocek, vedoucí pracoviště HiLASE, dodal: „Úspěch v 1. fázi Teamingu je pro nás velkou výzvou. Spolu s naším strategickým partnerem uděláme maximum pro zpracování silného business plánu, který HiLASE promění v dlouhodobě konkurenceschopné Centrum Excelence s pokročilými laserovými technologiemi světové úrovně, které bude sloužit jako most mezi akademickým světem a  průmyslovou praxí.“

Hilase project team

Členové projektového týmu při prohlídce návštěvnického centra CLF – STFC (zleva: Bedřich Rus, FZÚ AV ČR; John Collier, Ředitel CLF, Chris Edwards, CLF, Tomáš Mocek, FZÚ AV ČR), (Foto: STFC)

 Více informací:
Aktualita CLF STFC: Czech and UK laser facilities team up in new EU initiativeSTFC
Vyhodnocení výzvy Teaming
Tisková zpráva EK: Nové granty pomohou snížit rozdíly v kvalitě evropského výzkumu
FIRST PROJECTS SELECTED FOR FUNDING UNDER PHASE 1 OF H2020 TEAMING INSTRUMENT TO HELP CLOSE THE GAP IN RESEARCH EXCELLENCE IN EU
EU Initiative Forges Czech and UK Laser Facility Partnership
By Industrial Laser Solutions Editors: Czech and UK laser facilities team up in new EU initiative