Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Stáž v National Centre for Laser Applications

Stáž v National Centre for Laser Applications

Ve dnech 4. – 15.2.2013 se uskutečnila stáž dvou pracovníků projektu HiLASE – Dr. Danijely Rostohar a Ing. Romana Švábka – v National Centre for Laser Applications (NCLA) na National University of Ireland (NUI) v irském městě Galway.

NCLA je špičkovým aplikačním výzkumným centrem, které disponuje nejmodernějším technickým vybavením. V laboratořích NCLA lze nalézt širokou škálu typů laserů, které pokrývají velké rozpětí délek pulzů (od fs až po CW) a vlnových délek od 193 nm až 10 600 nm. Tyto lasery umožňují zpracování různých materiálů, které jsou používány v různých průmyslových oborech – mikroelektronika, fotonika nebo v biomedicínském inženýrství. Pro pracovníky projektu HiLASE byla návštěva v NCLA velkým přínosem, neboť budou moci získané poznatky využít při práci v aplikačních laboratořích v Dolních Břežanech.

Fotografie ze stáže