Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Výzkumné programy

Výzkumné programy

Hlavním cílem projektu HiLASE je vytvoření národní platformy pro výzkum a vývoj laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Obecně lze říci, že tyto lasery budou podstatně silnější a výkonnější, kompaktnější, více stabilní a snáze udržovatelé, než jsou v současnosti dostupné technologie.

Projekt HiLASE je zaměřen na výzkum a vývoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, které najdou využití v průmyslu, ve výzkumných laboratořích a zejména v zařízeních velkého rozsahu jako je např. ELI Beamlines (ExtremeLightInfrastructure), které bude vybudováno v České republice. Projekt se specificky zaměřuje na lasery založené na diodovém čerpání (diodepumped solid state laser systems, DPSSLs) a na vývoj souvisejících technologií. V rámci HiLASE budou vyvíjeny dva technologické koncepty DPSSLs:

  1. Zesilovače na bázi tenkých disků s průměrným výstupním výkonem v řádu kW, a
  2. Multi-deskové zesilovače dosahující vysokou výstupní energii v pulsu s opakovací frekvencí 10 Hz, škálovatelné na úroveň kJ

Laserové systémy s těmito technickými parametry nejsou komerčně dostupné a z tohoto důvodu budou unikátní nejen v České republice, ale i na světové úrovni.

Po zprovoznění v rámci centra HiLASE budou tyto lasery umožňovat především:

a) Výzkum spojený s testováním nových dielektrických optických komponent s vysokým prahem poškození pro vysoko-energické laserové systémy s vysokým průměrným výkonem, přípravu nových čerpacích laserů založených na technice OPCPA (optické parametrické zesílení s chirpovaným pulsem), které budou realizovány na budoucích velkých výzkumných laserových zařízeních, jako např. ELI nebo HiPER, a generaci vysoce účinných sekundárních fotonových zdrojů s vysokou opakovací frekvencí, a

b) Průmyslové aplikace zaměřené na efektivní zpracování materiálů využívaných v leteckých motorech a turbínách, svařování např. komponent převodovek, ablativní odstraňování tenkých vrstev ze solárních článků, pájení karosérie, řezání opticky průhledných materiálů, čištění starožitností, laserové vyklepávání a řezání, testování účinných laserových diod a chladicí systémy.