PRŮMYSLOVÉ APLIKACE LASERŮ (ILA)

Jsme vaším partnerem pro vývoj průmyslových procesů, pro něž na současném trhu z různých důvodů neexistují vhodné laserové zdroje. Chceme demonstrovat průmyslový potenciál nové generace laserových systémů vyvinutých v Centru HiLASE. Své zkušenosti a technologie využíváme pro vývoj laserových systémů na míru na základě požadavků cílové aplikace. 

Podle potřeb koncových uživatelů se zaměřujeme na vývoj a optimalizaci nových a inovativních procesů v oblasti efektivního laserového mikroobrábění, laserového vyklepávání (LSP) a určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT). Pro tento účel vyvíjíme experimentální stanice propojené s laserovými systémy Centra HiLASE, kde využíváme nejmodernějších metod v oblastech diagnostiky, robotiky, tvarování laserových paprsků a manipulační techniky. Mezi naše nejslibnější aplikace patří mikroobrábění (výroba funkčních velkoplošných povrchů, řezání, vrtání, značení a mnoho dalších) s účinností a výslednou kvalitou překračující dnešní průmyslové standardy, dále testování prahové hodnoty poškození optiky a povlaků v nových režimech laserového záření, a nakonec laserové zušlechťování materiálů metodou zavedení tlakového zbytkového napětí, což vede ke zvýšení životnosti materiálů, zvýšení tvrdosti povrchu nebo lepší odolnosti proti koroznímu praskání.

Jan Brajer, vedoucí oddělení

Jan Brajer získal v roce 2018 titul Ph.D. v oboru Strojírenská technologie za obhajobu dizertační práce "Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu" na ČVUT v Praze. V Centru HiLASE pracuje od roku 2013 jako člen výzkumného programu 3, který se soustředí na aplikaci laserových technologií. Zabývá se výzkumem a vývojem laserových technologií, úspěšně spolupracoval s různými průmyslovými partnery a zároveň je školitelem několika bakalářských a diplomových prací. V dnešní době je vedoucím oddělení laserové aplikace pro průmysl, kde jeho hlavním cílem je přenos pokročilých laserových technologií do průmyslu.