Prof. Nadezhda Bulgakova publikovala v prestižním časopise Nature Materials (IF=36,4)

Členka výzkumného týmu HiLASE, Prof. Bulgakova, vytvořila teoretický model popisující dynamiku laserového táni a následne krystalizace v optických vláknech.

 

VÍCE INFORMACÍ