Pokročilá optika pro aplikace ultrakrátkých laserových pulzů ve vlnové oblasti DUV, VIS a NIR OPTAK

Anotace projektu: Projekt je realizován v rámci konsorcia, které je složeno ze 4 členů, z nichž jeden je malý podnik (partner), dvě výzkumné organizace (partneři) a jeden Mid-cap (společnost žadatele).
Cílem projektu je realizace optických prvků pro oblast ultrakrátkých laserových pulzů ve formě antireflexního pokrytí, děličů světla, kovových a vysokoodrazných zrcadel pro vlnové délky 257 nm, 343 nm, 515 nm a 1 030 nm.
Dílčí cíle:

  • Ověření technologické výroby optických prvků od hluboké ultrafialové po blízkou infračervenou oblast.
  • Realizace funkčních vzorků základních optických prvků od hluboké ultrafialové po blízkou infračervenou oblast.
  • Následná implementace jednotlivých poznatků do výroby (výrobní a pracovní postupy, technologické procesy).

projekt

Příjemce: Meopta – optika, s.r.o.

Partneři: TTS, s.r.o., Masarykova univerzita, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Centrum HiLASE

Doba řešení projektu: 02/2023 – 12/2026

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Program: OPTAK – Aplikace – výzva I.

Kód projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000677

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');