Urychlování částic z pevných terčů na HiLASE laseru Perla B Open Access experiment

Od 28. 6. 2021 do 13. 7. 2021 probíhá v centru HiLASE společný experiment Queen’s University of Belfast (QUB, UK) a ELI Beamlines (Česká republika) zkoumající urychlování iontů z pevných terčů. Pro experiment bude v rámci programu Open Access  – Laserlab Europe využita kompaktní komora pro urychlování iontů v Centru HiLASE, svazek laseru Perla-B.

Pikosekundové laserové pulzy ze systému Perla-B s opakovací frekvencí 1 kHz jsou fokusovány na pevné terče různých materiálů s cílem optimalizovat energii svazku urychlených protonů. Energie a produkce částic je měřena pomocí metody time-of-flight s vysokou opakovací frekvencí.

Jedná se o unikátní experimentální výzkum s využitím laserového systému Perla-B s vysokou opakovací frekvencí. Takto optimalizované svazky protonů by mohly umožnit generaci laserem indukovaných jaderných reakcí, jako je aneutronická proton-boronová fúze či vysokorepetiční generaci alfa částic.

HiLASE Team: Jaroslav Huynh, Martin Cimrman, Yoann Levy (koordinátor Centra HiLASE)

ELI Beamlines Team: Lorenzo Giuffrida, Valeriia Istokskaia, Filip Grepl, Marco Tosca, Stanislav Stancek, Arsenios Hadjikyriacou, Kantarelou Vasiliki

QUB Team: Daniele Margarone, Satyabrata Kar, Marco Borghesi