1. vědecký workshop HiLASE

V souvislosti s oficiálním zahájením realizační fáze projektu HiLASE (www.hilase.cz) je pořádán 1. vědecký workshop na kterém bude představena koncepce a cíle projektu, dosavadní výsledky přípravné fáze, současný stav a strategie dalšího rozvoje VaV aktivit. V rámci workshopu proběhnou zejména diskuse o možnostech konkrétní spolupráce s potenciálními strategickými partnery, neformální oponentura a posouzení technické proveditelnosti navrhovaných řešení pro DPSSL (Diode Pumped Solid State Laser). Shrnutí současného stavu synergických projektů zabývajících se vývojem vysoce energetických DPSSL budou prezentovány formou zvaných přednášek hostů z prestižních laboratoří z Německa a Velké Británie.